Uppföljning & nyckeltal

Det är med uppföljning vi lär oss!

Via FILLit.se kan du följa upp dina kampanjer snabbt och enkelt. Vilka kunder handlade? Gamla trogna eller nya? Hur ser åldersfördelningen ut  och var kommer de ifrån? Uppföljning går även att göra per dag, per individ eller per målgrupp. Har jag lyckats ändra åldersprofilen på mina medlemmar? Hur har mina lördagar varit historiskt? Är jag på rätt väg? Svaren på frågorna hittar du lätt med våra verktyg.

Två extra viktiga nyckeltalen är snittköp och antal besök. Varje månad ger vi dig en summeringsrapport som dokumenterar just dessa två nyckeltal över tid.